• 28 martie 2023
  • Noutăți

SUPAPE DE SIGURANȚĂ LA VEHICULELE GPL

SUPAPE DE SIGURANȚĂ LA VEHICULELE GPL

Pâna la finele anului 2022, în Europa instalarea supapelor de siguranță pe vehicule cisternă pentru transport gaz lichefiat inflamabil, a fost admis dar nu obligatoriu, cu excepția cazului în care este nevoie de folosirea unor astfel de vehicule.

OMSP Macola prevedea instalarea unei astfel de supape, în funcție de capacitatea cisternei, poziționată în partea superioară a generatorului pentru autovehiculele proprii destinate unor anumite piețe( in special Africa si Țările Arabe).

Conform ediției 2023 a Acordului European pentru transport de mărfuri periculoase (ADR) și vehiculele GPL trebuie să fie echipate cu supape de siguranță.

Aceste supape intervin în caz de suprapresiune și creșterea temperaturii produsului transportat și prin urmare vor putea reduce probabilitatea ca rezervorul să explodeze dacă este implicat intr-un incendiu.

Valvă de siguranța

Valvă de siguranța diametru 3” montată pe partea superioară a cisternei GPL

În Europa toate vehiculele cisternă pentru Gaz inflamabil produse în 2024, este necesară montarea acestor supape de siguranță.

Transportul GPL va deveni mult mai sigur!

Noutăți

VREI SA AFLI MAI MULTE?